Dla kogo?

Dla najbardziej potrzebujących i ambitnych uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych mieszkających i uczących się w Rzeszowie lub województwie podkarpackim. Dla dzieci, które potrzebują komputera do nauki, a warunki materialne im nie pozwalają na jego zakup. W szczególności dla tych uczniów, którzy wykazują zaangażowanie i aktywność w nauce.

Jak zgłosić ucznia?

Aby wziąć udział w akcji charytatywnej należy wypełnić załączony formularz zgłoszeniowy.

1. Zgłoszenia uczniów mogą dokonać osoby pracujące w jednostkach oświatowych, oświatowo-wychowawczych oraz pomocy społecznej, a także przedstawiciele podmiotów niepublicznych działających na rzecz dzieci i rodziny np. PCK czy parafie.

2. Zgłoszenia należy przesyłać na formularzu zgłoszeniowego dostępnym na tej stronie. Zgłaszający powinien wypełnić wszystkie dane oraz napisać uzasadnienie, dlaczego wskazany uczeń powinien otrzymać komputer.

3. Głównym kryterium wpływającym na wybór ucznia będzie opisana w uzasadnieniu sytuacja materialna, postawa i podejście do nauki, wypełnianie obowiązków oraz aktywności ucznia. Przy decyzji ważny będzie opis, jak sprzęt może poprawić sytuację ucznia, w kontekście jego nauki i rozwoju. Ze względu na możliwą dużą ilość zgłoszeń, ważny będzie również czas wpłynięcia zgłoszenia.

Kto stoi za akcją?

Akcja organizowana jest przez rzeszowski oddział PCK dzięki inicjatywie firmy Asseco Poland, która jest fundatorem komputerów przenośnych. Internet zapewnia operator sieci komórkowej Plus. Akcję wspierają Prezydent Miasta Rzeszowa, Marszałek Województwa Podkarpackiego, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie oraz Wydział Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa.

300 NOTEBOOKÓW NA 30-TE URODZINY ASSECO

O akcji.

To wspólna akcja charytatywna Asseco Poland oraz Podkarpackiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża (PCK), której celem jest wsparcie najbardziej potrzebujących uczniów w dostępie do wiedzy i dalszej nauki, poprzez przekazanie im 300 notebooków z mobilnym internetem.

Co otrzymają uczniowie?

Komputery Dell Latitude 3510 z procesorem Intel i3-10110U, 8GB pamięci RAM, dyskiem SSD 256GB oraz systemem Windows 10

oraz modem z internetem mobilnym 500GB na 180 dni od PLUSa.

Pobierz formularz zgłoszeniowy
i wyślij go na adres:

pck@asseco.pl

Zgłoszenia należy przesyłać w okresie od 15 listopada 2021 r. do 30 listopada 2021 r.
Planowane przekazanie sprzętu do 23 grudnia 2021 r.


15 listopada 2021 – Rozpoczęcie Akcji
15-30 listopada 2021 – Przyjmowanie zgłoszeń
01-07 grudnia 2021 – Rozpatrywanie wniosków i wybór uczniów
08-23 grudnia 2021 – Przekazanie sprzętu dla uczniów
23 grudnia 2021 – Planowane zakończenie Akcji

300 NOTEBOOKÓW NA 30-TE URODZINY ASSECO

O akcji.

To wspólna akcja charytatywna Asseco Poland oraz Podkarpackiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża (PCK), której celem jest wsparcie najbardziej potrzebujących uczniów w dostępie do wiedzy i dalszej nauki, poprzez przekazanie im 300 notebooków z mobilnym internetem.

Dla kogo?

Dla najbardziej potrzebujących i ambitnych uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych mieszkających i uczących się w Rzeszowie lub województwie podkarpackim. Dla dzieci, które potrzebują komputera do nauki, a warunki materialne im nie pozwalają na jego zakup. W szczególności dla tych uczniów, którzy wykazują zaangażowanie i aktywność w nauce.

Co otrzymają uczniowie?

Komputery Dell Latitude 3510 z procesorem Intel i3-10110U, 8GB pamięci RAM, dyskiem SSD 256GB oraz systemem Windows 10

oraz modem z internetem mobilnym 500GB na 180 dni od PLUSa.

Jak zgłosić ucznia?

Aby wziąć udział w akcji charytatywnej należy wypełnić załączony formularz zgłoszeniowy.

1. Zgłoszenia uczniów mogą dokonać osoby pracujące w jednostkach oświatowych, oświatowo-wychowawczych oraz pomocy społecznej, a także przedstawiciele podmiotów niepublicznych działających na rzecz dzieci i rodziny np. PCK czy parafie.

2. Zgłoszenia należy przesyłać na formularzu zgłoszeniowego dostępnym na tej stronie. Zgłaszający powinien wypełnić wszystkie dane oraz napisać uzasadnienie, dlaczego wskazany uczeń powinien otrzymać komputer.

3. Głównym kryterium wpływającym na wybór ucznia będzie opisana w uzasadnieniu sytuacja materialna, postawa i podejście do nauki, wypełnianie obowiązków oraz aktywności ucznia. Przy decyzji ważny będzie opis, jak sprzęt może poprawić sytuację ucznia, w kontekście jego nauki i rozwoju. Ze względu na możliwą dużą ilość zgłoszeń, ważny będzie również czas wpłynięcia zgłoszenia.

Pobierz formularz zgłoszeniowy
i wyślij go na adres:

pck@asseco.pl

Zgłoszenia należy przesyłać w okresie od 15 listopada 2021 r. do 30 listopada 2021 r.
Planowane przekazanie sprzętu do 23 grudnia 2021 r.


15 listopada 2021 – Rozpoczęcie Akcji
15-30 listopada 2021 – Przyjmowanie zgłoszeń
01-07 grudnia 2021 – Rozpatrywanie wniosków i wybór uczniów
08-23 grudnia 2021 – Przekazanie sprzętu dla uczniów
23 grudnia 2021 – Planowane zakończenie Akcji

Kto stoi za akcją?

Akcja organizowana jest przez rzeszowski oddział PCK dzięki inicjatywie firmy Asseco Poland, która jest fundatorem komputerów przenośnych. Internet zapewnia operator sieci komórkowej Plus. Akcję wspierają Prezydent Miasta Rzeszowa, Marszałek Województwa Podkarpackiego, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie oraz Wydział Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa.